DreamApp

DreamApp

dreamapp-min

DreamApp, yazılım geliştirme sürecinde derinlemesine bilgi gerektiren veri erişimi, repository, caching, logging, dependency injection, workscope management gibi teknik implementasyonları kolaylaştıran ve tek bir API üzerinden modüler biçimde erişim sağlayan .NET tabanlı bir yazılım geliştirme platformudur. DreamApp Framework’ü kullanılarak gerçekleştirilen projelerde zaman ve efor kazanımı sağlanır.

DreamApp, çeşitli ORM ve Dependency Injection kütüphanelerinin kullanımına destek verirken veri depolama mekanizmasından bağımsız şekilde üst katmanda çalışır. Yazılım geliştiricilere karmaşık konfigürasyon ve implementasyon aşamaları ile zaman kaybetmeden yapılacak işe konsantre olmalarına imkan sağlar.

  • SQL, Lucene ve RavenDB gibi farklı veri kaynakları ile entegre,
  • Spesifikasyon tabanlı dinamik query yaratımı ve çalıştırılması
  • Çoklu parametreler üzerinde filtreleme
  • Unit of Work ve transaction yönetimi
  • In-memory, ASP.NET ve AppFabric cache desteği
  • Application-wide event delivery
  • Enterprise message bus publish / subscribe model